logo

Meranie tela

Spoznaj svoje telo

Zistíme vaše parametre ako hmotnosť, tuk, bielkoviny, minerály, analýza svalov, ...

Podrobná analýza tela a konzultácie

Predtým než sa pustíte do zhadzovania prebytočným kilogramov alebo sa rozhodnete zmeniť svoj životný štýl, je potrebné poznať aktuálny stav svojho tela. Len tak vám dokážeme pomôcť a dostať vás k vytúženému cieľu.

Zoznámte sa s InBody 370s

InBody 370s je prvotriedny prístroj, ktorý slúži na komplexnú diagnostiku ľudského tela. Vďaka inovatívnym metódam merania, je toto zariadenie najpresnejšie a najspoľahlivejšie svojho druhu. Odporúčajú ho viacerí svetovo uznávaní lekári, dietológovia či odborníci na výživu a zdravé stravovanie.

Čo sa vďaka InBody 370s dozviete?

Vďaka vyšetreniu prístrojom InBody 370s odhalíme vašu presnú telesnú hmotnosť, množstvo svalovej hmoty a tuku v kilogramoch a percentách, množstvo zadržiavanej vody v tele, množstvo kostného tkaniva a jeho rozloženia v jednotlivých častiach tela, ale aj hodnotu bazálneho metabolizmu a energetického výdaju pri pohybových aktivitách.

Samozrejmosťou je určenie BMI (Body Mass Index-u) alebo aj váhového indexu, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie metódy pri meraní obezity. Súčasťou je aj WRH (Waist to hips ratio) - ukazovateľ, ktorý vyhodnocuje pomer medzi obvodom pása a bokov. Vďaka nemu môžeme určiť typ postavy a stanoviť mieru rizika obezity alebo iných civilizačných ochorení.

Ako prebieha analýza?

Vyšetrenie alebo analýza prístrojom InBody 370s je veľmi rýchla, jednoduchá a samozrejme úplne bezbolestná. Trvá približne 30 sekúnd. Každý klient, ktorý sa podrobí analýze, automaticky dostáva vlastnú vytlačenú správu, ktorú následne spolu skonzultujeme a navrhneme riešenie na mieru.

meranie
Porovnanie
Podrobné informácie o jednotlivých bodoch nájdete na stránke nižšie.
Komplexná analýza
50 €
Základná analýza
30 €
Hmotnosť áno áno
Obsah tuku v tele (%) a váha tuku áno áno
Celková telesná voda áno áno
Bielkoviny áno áno
Minerály v tele áno áno
Obsah minerálov v kostiach áno áno
Hmotnosť kostrových svalov áno áno
Analýza svaloviny a tuku podľa segmentov (ruky, nohy, trup) áno áno
Bazálny metabolizmus áno áno
Úroveň vnútorného tuku áno áno
Presné množstvo telesnej vody, proteínov, minerálov a tuku áno
Telesný typ áno
Podrobná analýza telesnej vody áno
Vnútorný (viscerálny) tuk áno
BMR, Metabolický vek, Index tvaru tela áno
Obvody tela a končatín áno
Body Shape áno
BCM, BMC áno
Konzultácia a poradenstvo áno

Máš záujem o meranie? Stačí vyplniť formulár a dohodnúť si u nás termín.

Mám záujem

Podrobné informácie

Určenie parametrov tela:

 • Hmotnosť
 • Obsah tuku v tele (%) a váha tuku
 • Celková telesná voda
 • Hmotnosť kostrových svalov
 • Bielkoviny
 • Analýza svaloviny a tuku podľa segmentov (ruky, nohy, trup)
 • Minerály v tele
 • Obsah minerálov v kostiach
 • Bazálny metabolizmus
 • Úroveň vnútorného tuku
 • a ďalšie...

zakladne_meranie.jpg#asset:731


1. Zloženie ľudského tela

Určí sa presné množstvo:

 • telesná voda v tele
 • proteíny
 • minerálne látky
 • tuk

Tieto 4 hodnoty spolu tvoria vašu celkovú hmotnosť. Na grafe je možné vidieť v akom rozsahu by sa hodnoty mali pohybovať.

01_zlozenie_tela.jpg#asset:732


2. Telesný typ

Určí sa typ postavy na základe hmotnosti tela, kostrových svalov a telesného tuku:

 • podváha
 • normálna váha
 • nadváha

A pomocou pomeru svalov a tuku sa určí typ:

 • slabý
 • silný
 • zdravý
 • obézny

02_telesny_typ.jpg#asset:745


3. Telesná voda

Akákoľvek voda v ľudskom tele sa označuje ako celková telesná voda (Total Body Water – TBW ). U dospelých tvorí 55-60 % hmotnosti tela. Ženy pritom majú vo svojom tele menej TBW ako muži, pretože majú vyšší podiel tuku v tele (rovnaké pravidlo platí aj pre ľudí s nadváhou či obezitou). Malé deti a tehotné ženy majú zvýšení podiel TBW, naopak v starobe sa podiel vody na hmotnosti tela znižuje (prenesene môžeme povedať, že ako starneme, tak naše tela postupne vysychajú).

Celková telesná voda sa delí do dvoch základných skupín – na intracelulárnu (Intracellular Water – ICW) a extracelulárnu tekutinu (Extracellular Water – ECW) v pomere približne 2:1.

Zadržiavanie vody v tele:

Opuch alebo edém je termín všeobecne používaný pre nahromadenie tekutiny v medzibunkovom priestore alebo v telových dutinách. Jedná sa o miestnu poruchu krvného obehu, ktorá však môže mať príčinu aj mimo kardiovaskulárneho systému. Príčiny môžu byť lokálne (napríklad zápal alebo úraz) alebo celkové (napríklad zlyhávanie srdca alebo obličiek, ochorenie pečene atď.).

Ďalšou príčinou opuchov môžu byť obezita a s tým spojené zadržovanie vody v tele, presoľovanie, či nadbytok sodíku, vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu – dlhodobé státie na mieste/dlhodobé sedenie.

Ak Vám prístroj InBody diagnostikuje opuch, je vhodné tento stav riešiť s lekárom, pretože sa môže jednať o veľmi závažný stav (Opuch môže byť varovným signálom napríklad zlyhávania srdca). V prípade opuchu software Body-vision opuch presne lokalizuje a vyhodnotí či sa jedná o opuch alebo extrémny opuch (zmení sa stav „normálni“ na opuch alebo extrémny opuch)

03_telesna_voda.jpg#asset:746


4. Vnútorný (viscerálny) tuk

Na prístroji InBody môžeme neinvazívnou a rýchlou metódou DSM-BIA presne vidieť, či sa človek nachádza pod hranicou alebo nad hranicou tvorby vnútorných tukov.

Ak sa človek nachádza v rozmedzí do 100 cm2, vnútorné tuky má, ale neohrozujú jeho vnútorné orgány, len majú funkciu ochrannú. Ak vnútorný tuk presiahne hranicu 100cm2, začínajú sa tuky presúvať aj do vnútorných častí a ukladať sa na orgány.

Veľký vplyv na množstvo vnútorného tuku má pravidelné dodržiavanie príjmu a výdaja energie, spánku a obmedzenie stresu. Ak naše telo nehladuje, hýbe sa a neprežíva náhle zmeny (teplota, psychika, choroba), nemusí si ukladať energiu “na horšie časy”

04_vnutorny_tuk.jpg#asset:747


5. Bazálny metabolický výdaj a metabolický vek

Bazálny metabolický výdaj (BMR) je minimálne množstvo energie pre udržanie základných životných funkcii pre srdce, mozog, pľúca a pre termoreguláciu. Ak bude hmotnosť a výška rovnaká u rôznych osôb, osoba s viac svalmi bude mať vyšší BMR. Z tohto dôvodu bude potrebovať pre udržanie životných funkcií viac energie a je možné že bude mať aj hodnotu vyššiu ako je normálny rozsah.

Metabolický vek – vyjadruje sa ním číslo vypočítané ako porovnanie hodnoty Vášho BMR s priemernou hodnotou tejto veličiny u ľudí rovnakého veku. Ak je číslo vyššie ako skutočný vek, poraďte sa s odborníkom ako ho znížiť.

Index tvaru tela – ABSI (Body shape index) – je oveľa presnejší ako všeobecne používaný BMI. ABSI zohľadňuje aj obvod pása. Môže tiež informovať o množstve vnútorného tuku. Dokáže rozlíšiť, do akej miery sa na Vašej hmotnosti podieľa tuk a do akej svaly. Vďaka tomu Vám môže určiť mieru rizika ochorenia na choroby spojené s obezitou

05_bazalny_vydaj.jpg#asset:748


6. Obvody tela

Vďaka prístroju InBody môžete mať jasný prehľad či ste schudli a v akých partiách. Meranie krajčírskym metrom je jedno z najdostupnejších, avšak nie tak presné, pretože záleží na tom, v akých miestach zrovna krajčírsky meter priložíme, kto z nás meria a tiež ďalšie faktory nepresného merania.

Vďaka patentotvanej technológii DSM-BIA dokážu prístroje InBody veľmi presne zmerať Vaše obvody po celom tele, ako v oblasti krku, paže, hrudníka, pásu, bokov.

Tieto informácie sú veľmi dôležité! Najmä v tom, či správne chudnete tuk, alebo naopak strácate svaly. Pri strate svalov by to znamenalo, že Vaše chudnutie nie je správne a je hlavne neúčinné. Software Body-vision Vám porovná súčasné meranie s Vašim ľubovoľným predchádzajúcim.

06_obvody_tela.jpg#asset:750


7. Body Shape

Prístroj InBody 370S vykonáva segmentálnu analýzu, vďaka ktorej zobrazí rozloženie tuku a svalstva v jednotlivých segmentoch tela.

Segmentálna analýza slúži na posúdenie vyváženosti celého tela a je schopná odhaliť dysbalancie postavy.

InBody prístroj meria hmotnosť beztukovej zložky (SLM) a hmotnosť a percento tukovej zložky v každom segmenete.

07_body_shape.jpg#asset:751


8. BCM, BMC

BCM – celková hmotnosť bunkovej hmoty v tele

Je to aktívna hmotnosť tela – tvorí metabolický režim tela. Všetka spotreba kyslíka, produkcia oxidu uhličitého, oxidácia glukózy, proteínov a ďalšie metabolické práce prebiehajú práve v tele bunky. Telesná bunková hmota je v skutočnosti celková hmotnosť všetkých bunkových elementov v tele a preto predstavuje metabolicky aktívne zložky v tele.

Z celkovej hmotnosti BCM, tvorí bunková hmota svalového tkaniva 60%, tkanivá a orgány 20% a červené krvinky a tkanivové bunky s obsahom draslíka zvyšných 20%.

BMC – celková hmotnosť kostrových minerálov

Obsah minerálnych látok podieľajúcich sa na stavbe kostí. Mineralizácia kostí je daná množstvom minerálnych látok uložených v kosti. Najvýznamnejším vitamínom v mineralizácii kostí je vitamín D. Hodnota minerálnych látok je veľmi dôležitá pre prevenciu a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je ochorenie kostného tkaniva, pri ktorom dochádza k rednutiu kostí.

Za optimálny dôsledok redukčného režimu je možné považovať situáciu, kedy dochádza k úbytku prevažne tukového tkaniva a k podstatne menšiemu poklesu aktívnej bunkovej hmoty.

08_bcm.jpg#asset:752


Graf zmien

V prehľadnej tabuľke je možné vidieť výsledky jednotlivých meraní a zmeny ktoré boli časom dosiahnuté.

 • hmotnosť
 • hmotnosť kostrových svalov
 • hmotnosť telesného tuku
 • % tuku v tele
 • vnútorný (viscerálny) tuk


Zásady merania pomocou prístroja InBody 370S

 • test sa robí pred jedením (hmota jedla môže spôsobiť chyby v meraní)
 • moč a stolica môžu tiež spôsobiť chyby v meraní, preto sa odporúča použiť pred meraním toaletu
 • pred meraním nevykonávajte fyzickú námahu
 • pred meraním sa odporúča minimálne 5 minúť stáť (Keď osoba sedí alebo vstane, telesná voda má snahu sa sťahovať do dolných končatín.)
 • tesne pred meraním sa nesprchujte ani nepožívajte saunu. Potenie spôsobuje zmeny v zložení ľudského tela
 • nevykonávajte test počas menštruačného cyklu
 • meranie môže ovplyvniť užívanie steroidov, rastového hormónu alebo liečba diuretík

Mám záujem o meranie

Po vyplnení formulára (nezáväzná objednávka) ťa budeme kontaktovať a dohodneme si presný termín merania.

Logo Mozolani Logo Vizua Logo Inbody Logo Multisport